Human in Soul Process Store
Coachande ledarskap

Coachande ledarskap

149 SEK

Uppgifterna i detta utbud fokuseras runt ett coachande förhållningssätt. Du bearbetar dig själv för att se din förmåga och din kapacitet som coachande

samtalspartner & ledare.

Med ett coachande förhållningssätt stärker du hela din

ledarstil för att skapa resultat.


Innehåll som bearbetas är:

Innebörd av ett coachande förhållningssätt

Hur arbetar du idag

Hur vill du införa coaching

Vad kan gå fel

Att tänka på vid start

Redskap

Verktyg

Jag som ledare


Denna E-bok skickas via mail inom 1-2 dagar. Glöm inte uppge din e-post vid beställning.

This product is out of stock